Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, leraren en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De raad is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dit gaat in overleg met de directeur/bestuurder.

Samenstelling MR

Namens het personeel zitten mevr. J. Krooneman (jkrooneman@nuborgh.nl) en dhr. A. Dijkman (adijkman@nuborgh.nl) in de MR.

Namens de leerlingen zit Sander Hop in de MR.

De voorzitter van de MR is dhr. K. Posthumus. De MR is bereikbaar via de secretaris, dhr. R. Petersen (rpetersen@nuborgh.nl).