Ziek- en betermelding

Als je door ziekte of een andere oorzaak onverwacht niet op school kunt komen, melden je ouders dat vóór 8:00 uur telefonisch aan school (0341-252 569).

Wordt een leerling tijdens de lesdag ziek, dan dient hij/zij zich af te melden bij de administratie ('s morgens) en de conciërge ('s middags).