Financiën

De vrijwillige ouderbijdrage en de leerjaarspecifieke kosten worden jaarlijks in augustus in rekening gebracht. Een overzicht van de schoolkosten kan je hier vinden.

Jaarlijks kunt u in augustus uw keus doorgeven voor de vrijwillige ouderbijdrage en de leerjaar specifieke kosten. In de schoolgids is verdere informatie te vinden over de vrijwillige ouderbijdrage. Indien u een laag inkomen heeft is het soms mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor schoolkosten. Neem daarover contact op met uw gemeente. Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente Elburg een bijdrage in de studiekosten aanvragen bij stichting Vicarieën (link).