Financiën

De vrijwillige ouderbijdrage en de leerjaarspecifieke kosten worden jaarlijks in augustus in rekening gebracht. Een overzicht van de schoolkosten kan je hier vinden.

In Nunspeet is er sprake van de zogenoemde minimaregeling. Deze regeling is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen en maakt het mogelijk om mee te doen met verschillende activiteiten als schoolreisje, sport en muziek. Voor meer informatie en aanmelding: http://www.nunspeet.nl/inwoner/overzicht-van-alle-gemeentelijke-producten-en-diensten_44021/product/minimaregelingen_347.html