Veiligheid

De leerlingen van Nuborgh College Veluvine geven aan dat ze zich veilig voelen op school. Ook gaven zij aan het schoolklimaat prettig te vinden. Deze gevens zijn op deze website te lezen.