VMBO TL+

In de eerste en tweede klas kun je vanaf periode 2 een pluspakket kiezen naast de reguliere vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Je kunt hierbij denken aan: ‘Sportlife’, ‘Masterchef’, ‘Expression’, ‘Beauty & Fashion’ of ‘Science’. Hiermee maak je alvast kennis met verschillende beroepen en het is natuurlijk gewoon heel erg leuk!

In de tweede klas is er in de tweede periode een standaard pluspakket ‘Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding’. We willen je alvast kennis laten maken met de verschillende profielen. In de derde klas maak je namelijk de keuze voor een profiel. Ook kijken we door middel van bedrijfsbezoeken waar je interesses en capaciteiten liggen.

In de bovenbouw van de theoretische leerweg kies je een vakkenpakket dat aansluit bij één van de volgende profielen:

• Economie
• Zorg & Welzijn
• Techniek

Op Nuborgh College Veluvine volgen alle leerlingen in de bovenbouw het TL+ programma. Dit houdt in dat leerlingen zes theorievakken kiezen en als zevende vak volgt iedereen het vak technologie. Technologie staat voor de + van onze TL+ opleiding. Het zorgt voor een goede aansluiting op het mbo; binnen dit vak worden allerlei ict-vaardigheden getraind en werken zij projectmatig binnen een fictief bedrijf.

In klas 4 van de theoretische leerweg doen alle leerlingen examen op het hoogste vmbo-niveau. De theoretische leerweg bereidt je voor op niveau vier van het mbo. Doorstromen naar de havo is ook mogelijk. Leerjaren 4 en 5 volg je dan op onze locatie Nuborgh College Lambert Franckens. Onze school heeft daarvoor goede aansluitmodules ontwikkeld.