Waarom Veluvine?

Je krijgt bij ons kwalitatief goed onderwijs, daar zijn we trots op en dat laten we graag zien. Onze resultaten staan in de schoolgids, op deze site en op de landelijke website van 'Scholen op de kaart'.

Harry Noppers verwoordt goed onderwijs als volgt: "In een snel veranderende maatschappij is het een uitdaging om goed onderwijs te geven. Het is niet zozeer dat ‘de tijd verandert’, maar tijdperken veranderen. Veel leerlingen op school zullen straks beroepen uitoefenen die op dit moment niet bestaan. Dat gegeven vraagt om creativiteit en flexibiliteit van het onderwijs. Dit vraagt van ons als medewerkers van Veluvine dat wij maatwerk bieden aan de leerlingen en actief en betrokken zijn."

Wij vinden dat onderwijs volgen meer is dan alleen een diploma halen. Mogelijkheden tot groei, een enthousiaste werksfeer, samenwerking en respect voor elkaar zijn aspecten waar wij veel waarde aan hechten. Zo werken we samen aan jouw toekomst!