Pluspunt

Pluspunt:

  •  Heeft als doel het versterken van de basisondersteuning binnen de scholen van het Nuborgh College;
  •  Is een bovenschools expertiseteam dat bestaat uit een onderwijsdeskundige (gedragsspecialist en docentcoach) en een orthopedagoog;
  •  Biedt ondersteuning door advisering, coaching en voorlichting op het niveau van de leerling, klas, docent en/of het team;
  • Werkt samen in een driehoeksrelatie met het kind, ouders en de school, eventueel aangevuld met (externe) hulpverlening.

 

Werkwijze Pluspunt:

  • De coach meldt na toestemming van de teamleider/ondersteuningscoördinator een leerling aan bij Pluspunt;
  • Pluspunt bekijkt afhankelijk van de hulpvraag hoe het vervolg van het traject eruit gaat zien;
  • Pluspunt werkt met tussentijdse evaluaties en is in principe kortdurend (max. 3 maanden).