Pluspunt

Pluspunt is met een fysieke ruimte op alle locaties aanwezig. Op elke locatie is één dagdeel per week een docent en één dagdeel per week een psycholoog aanwezig, zodat er zowel vanuit een docent- als leerlinggerichte benadering gewerkt kan worden. Verder is op de locatie Oostenlicht een voorziening waar leerlingen van alle locaties dagelijks terecht kunnen wanneer het volgen van lessen tijdelijk (deels) niet mogelijk is.   

Doel

Pluspunt heeft als doel om leerlingen binnen het reguliere onderwijs te houden. Pluspunt is geen vervanging, maar een aanvulling op het huidige zorgaanbod dat de verschillende locaties bieden, wat kan worden ingezet bij handelingsverlegenheid door school. Door de inzet van zowel een docent als psycholoog is een breed zorgaanbod mogelijk, zowel op het gebied van onderwijs als begeleiding op sociaal-emotioneel vlak en gedragsverandering.

Taken:

  • Professionalisering van docenten

  • Individuele/groepsbegeleiding docenten en leerlingen

  • Materialen ontwikkelen en verbreden van begeleidingsaanbod