Remedial Teaching (Rekenen & Taal)

Heb jij moeite met rekenen of taal? Dan begeleiden we je graag met Remedial Teaching (RT). RT is een vorm van specifieke hulpverlening aan leerlingen met leerproblemen, een leerachterstand of met een leerstoornis, zoals dyslexie en dyscalculie. Met je mentor kun je spreken over RT en of je je daarvoor kunt aan melden. De begeleiding wordt gegeven door twee remedial teachers: mevrouw N. Koetsier (taal) en mevrouw T. Vinke (rekenen/wiskunde).