Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker is regelmatig op onze school. Hij adviseert school met name bij vragen over de opvoeding en sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook voert het schoolmaatschappelijk werk hulpverleningsgesprekken met leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld over de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen, sociale vaardigheden, pesten en opvoedingsondersteuning.