Straathoekwerk

Nuborgh College Veluvine doet veel projecten en activiteiten samen met Straathoekwerk Nunspeet. Dat varieert van een sportoriëntatieproject waarbij leerlingen kunnen zaalvoetballen bij Straathoekwerk, tot aan het met elkaar bekijken van zinvolle vrijetijdsinvulling. Ook op straat wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om jongeren te 'activeren' en aan de andere kunt te zien of er problemen zijn die door middel van bijvoorbeeld gesprekken opgelost kunnen worden. Het straathoekwerk in de gemeente Nunspeet wordt vertegenwoordigd door de heer L. Jongetjes (l.jongetjes@nunspeet.nl) en de heer F. Dijkgraaf (f.dijkgraaf@nunspeet.nl).

Zorgoverleg:
Op Nuborgh College Veluvine vindt er één keer in de 6 weken een zorgoverleg plaats. In dit overleg worden hulpvragen van leerlingen die niet via de mentor kunnen worden opgelost, besproken. Het overleg wordt gevoerd met de mentor, zorg coördinator, teamleider en straathoekwerk. Op uitnodiging kan ook een andere functionaris deelnemen aan dit overleg.