Zorgadviesteam

Het kan ook voorkomen dat je problemen hebt, waar de school niet direct bij betrokken is. Daarvoor is er het Zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de teamleiders, de schoolmaatschappelijk werker en een aantal specialisten van buitenaf; waaronder de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de straathoekwerker. Zij kunnen je helpen als er iets aan de hand is; thuis of in de directe omgeving. Zij bespreken de problemen met elkaar en kijken naar oplossingen. De politie kan als dat nodig is ook bij de besprekingen aanschuiven.