Aanmelden

De aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Dat is mogelijk vanaf eind januari. De aanmelding moet vóór 15 maart binnen zijn. Vóór 31 mei krijgt u bericht of uw kind toegelaten wordt en in welk soort brugklas. Aanmeldingen voor hogere leerjaren gaan altijd via de teamleiders van het betreffende leerjaar.

Teamleiders Nuborgh College Veluvine:

Mevr. W.H.J. Postma: leerjaar 1 en 2 theoretische leerweg en leerjaar 1 t/m 3 havo/ atheneum. 

Mailadres: wpostma@nuborgh.nl

Mevr. I.J.J. Donker-Jak: leerjaar 1 en 2 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en leerjaar 3 en 4 theoretische leerweg.

Mailadres: idonker@nuborgh.nl