Informatieavonden

We vinden het contact met ouders/verzorgers en leerlingen van groot belang.  Daarom worden er voor alle leerwegen en leerjaren informatieavonden georganiseerd. In de bovenbouw is dat vooral gericht op de examens en het begeleiden van leerlingen naar een vervolgstudie, in de onderbouw is de kennismaking met je ouders belangrijk en vertellen we hoe het bij ons op school precies werkt. Ook zijn er spreekavonden, waarbij er met docenten gesproken kan worden over de voortgang en resultaten op school. Beide avonden vinden plaats op Nuborgh College Veluvine, F.A. Molijnlaan 184 te Nunspeet.

 Oriëntatieavond 27 november 2019

Speciaal voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 is er op 27 november 2019 een oriëntatieavond. De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. Van harte welkom!

Open Huis 21 januari 2020

Voor de leerlingen van groep 8 en ouders/verzorgers is er op 21 januari 2020 het Open Huis. De avond begint op 18:30 uur en duurt tot 21:00 uur. Van harte welkom!