Informatieavonden

We vinden het contact met ouders/verzorgers en leerlingen van groot belang.  Daarom worden er voor alle leerwegen en leerjaren informatieavonden georganiseerd. In de bovenbouw is dat vooral gericht op de examens en het begeleiden van leerlingen naar een vervolgstudie, in de onderbouw is de kennismaking met je ouders belangrijk en vertellen we hoe het bij ons op school precies werkt. Ook zijn er spreekavonden, waarbij er met docenten gesproken kan worden over de voortgang en resultaten op school. Beide avonden vinden plaats op Nuborgh College Veluvine, F.A. Molijnlaan 184 te Nunspeet.

 Oriëntatieavond 25 november 2020

Speciaal voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 is er op 25 november 2020 een oriëntatieavond. De avond begint om 19:30 uur en duurt tot 21:00 uur. Van harte welkom!

Dit jaar zal de informatieavond anders zijn dan normaal. U wordt hiervan te zijner tijd op de hoogte gebracht.

Open Huis 19 januari 2021

Voor de leerlingen van groep 8 en ouders/verzorgers is er op 19 januari 2021 het Open Huis. Dit jaar zal ons Open Huis anders zijn dan normaal. U wordt hiervan te zijner tijd op de hoogte gebracht.