Ziek- en betermelding

Als je door ziekte of een andere oorzaak onverwacht niet op school kunt komen, melden je ouders dat vóór 8:00 uur telefonisch aan school (0341-252 569).

Wordt een leerling tijdens de lesdag ziek, dan dient hij/zij zich af te melden bij de administratie ('s morgens) en de conciërge ('s middags). Kom je na afwezig te zijn geweest weer op school, dan moet je de oranje absentiekaart vóór de aanvang van de lessen in de daarvoor bestemde bus doen.