Leerlingenraad

Wil je ook meedenken over zaken op school? Sluit je dan aan bij de leerlingenraad. De leerlingenraad geeft, gevraagd of ongevraagd, advies aan de leerlingen in de medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft de leerlingenraad regelmatig overleg met de locatiedirectie over leerlingenzaken en regels van die locatie. Leerlingen hebben het recht om via de leerlingenraad voorstellen en suggesties te doen over alle zaken in en om de school. De locatiedirectie of de directeur-bestuurder dient hierop binnen twintig schooldagen te antwoorden.