Medezeggenschapsraad

Het Nuborgh College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De MR is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gaat in overleg met de directeur-bestuurder.

In bepaalde zaken is de directeur-bestuurder verplicht om advies aan de MR te vragen. En bij sommige besluiten is het nodig dat de MR instemming verleent.

De MR van Nuborgh College Veluvine bestaat uit de volgende personen:

Voor het personeelsdeel:
Mevrouw H. Kodde (LF) voorzitter
De heer E. Vos (Centraal) vicevoorzitter
Mevrouw A. Kruithof (OOL) secretaris
De heer G. Polinder (OOL)
Mevrouw M. Lankman (OOL)
Mevrouw M. van Malm (LF)
Mevrouw A. van Utrecht (LF)
De heer H. IJspeerd (LF)
Mevrouw M. Bruinink (VEL)
De heer A. Dijkman (VEL)

Voor het ouderdeel:
Bettina Beldman (OOL)
Arjan Pap (OOL)
Jan van Dijk (LF)
Henriët Verbaan (LF)
(!) Vacature (VEL)

Voor het leerlingdeel:
(!) Vacature (OOL)
(!) Vacature (OOL)
Wesley Piksen (LF)
Lisa Terlou (LF)
Jorik Claus (VEL)
Martijn Bos (VEL)

De voorzitter van de MR is mevrouw H. Kodde (Lambert Franckens)
De MR is bereikbaar via de secretaris mevrouw A. Kruithof (Oostenlicht) (AKruithof@nuborgh.nl)