Medezeggenschapsraad

Het Nuborgh College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De MR is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gaat in overleg met de directeur-bestuurder.

In bepaalde zaken is de directeur-bestuurder verplicht om advies aan de MR te vragen. En bij sommige besluiten is het nodig dat de MR instemming verleent.

De MR van het Nuborgh College Oostenlicht bestaat uit de volgende personen:

Personeel:

Hanneke Kodder (vz) (LF)
Anneke Plender (vice-vz) (VEL)
Anja Kruithof (secr) (OOL)

Gert Polinder (OOL)
Marloes Lankman (OOL)
Chris Spijkerboer (LF)
Manon Huijssoon (LF)
Edwin Vos (CD)
Jolanda Pranger (VEL)

Ouders:

Vacature (LF)
Judith Hofstra (LF)
Henk Visscher (OOS)
Elze Hofman (OOS)
Ron Van Slooten (VEL)

Leerlingen:

Yannick Mulder (LF)
Casimir Janssen (LF)
Mathijs Beijer (OOL)
Amber Boshuizen (OOL)
Keano Bouw (VEL)
Christian Nijboer (VEL)

De voorzitter van de MR is mevrouw H. Kodde (Lambert Franckens)
De MR is bereikbaar via de secretaris mevrouw A. Kruithof (Oostenlicht) (AKruithof@nuborgh.nl)