Ouderraad

In de ouderraad hebben ouders zitting, die de grondslag en doelstellingen van de school respecteren en bereid zijn in overeenstemming daarmee hun werkzaamheden in de raad te vervullen. De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van de eerste vier leerjaren. De ouderraad wil een goede verstandhouding tussen de locaties en ouders bevorderen en brengt advies uit aan de Medezeggenschapsraad (MR) en directie.

Samenstelling ouderraad

Mevr. R. de Bruin
Dhr. G.J. Corporaal
Dhr. A. van 't Ende
Mevr. J. Huisman
Mevr. J. Holstege
Mevr. A. Jansen
Mevr. D. Mulder
Dhr. J.W. Petersen
Dhr. W. Petersen
 

Mailadres ouderraad

Indien u contact wilt opnemen met de ouderraad, kunt u een e-mail sturen naar ouraveluvine@nuborgh.nl.