Onze organisatie

Nuborgh College Veluvine is onderdeel van het Nuborgh College: een moderne onderwijsorganisatie. Op onze school kun je de volgende leerroutes volgen:

-onderbouw vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg;

-de gehele theoretische leerweg; 

-onderbouw havo-vwo.