Bestuur

De teamleiders vormen samen met de locatiedirectie het locatiemanagementteam. Elke locatie heeft een locatiedirecteur. De locatiedirecteuren vormen samen met de directeur-bestuurder de directie van het Nuborgh College.


Het bevoegd gezag ligt bij de directeur/bestuurder, drs. J. Klein, dat wil zeggen bij een professioneel (éénhoofdig) College van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan en staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht:

  • Dhr. S. van Meer (voorzitter)
  • Dhr. B. van Dijk 
  • Dhr. M. Eghuizen
  • Mw. D. Oosterwijk
  • Dhr. E. de Graaf
  • Dhr. J.J. Kanis

Zowel de directeur/bestuurder als de leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het directiesecretariaat, via mevrouw M.P. Veenstra of mevrouw. L. van der Linde, via telefoonnummer (0525) 688199 of via nuborgh@nuborgh.nl. Het postadres is: Postbus 27, 8080 AA Elburg.