Bijeenkomst 18-6-'18

Op maandag 18 juni 2018 is er weer een ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Nuborgh College. Hieronder treft u de vergaderstukken aan:

- Agenda

- Statuten

- Huishoudelijke reglement