Bijeenkomst 24-10-'17

Op 24 oktober 2017 vond op het Nuborgh College Oostenlicht te Elburg een bijeenkomst van de Vereniging van Vrienden van het Nuborgh College plaats. Hieronder treft u de bijbehorende stukken aan:

- Agenda
- Jaarrekening / balans  
- Statuten en huishoudelijk reglement 
- Personalia bestuursleden