Bijeenkomst 5-7-'18

 

Op donderdag 5 juli a.s. zal de tweede ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Nuborgh College plaatsvinden. De vergadering wordt gehouden op Nuborgh College Oostenlicht en begint om 20.00 uur.

Hieronder treft u de stukken aan:
- Agenda
- Statuten