Kernwaarden

We zijn een Christelijke school. De waarden die daarbij horen, dragen we uit in de dagelijkse praktijk. Bij ons op school vinden we het heel belangrijk om eerlijk en duidelijk met elkaar om te gaan vanuit een open en betrokken sfeer.

Jouw mening telt en vinden we belangrijk. Op onze school ben je vrij om te zeggen wat je vindt. Altijd met respect voor de ander. Samen zorgen we ervoor dat er niet gepest of gediscrimineerd wordt, dat we elkaar niet uitschelden of uitlachen, dat niemand wordt buitengesloten en dat we naar elkaar luisteren.

Een warme, gezellige school waar iedereen zich thuis kan voelen: dát is het resultaat.