Protestants-Christelijke identiteit

Het Nuborgh College is een protestants christelijke school. De christelijke identiteit willen we zichtbaar maken in de omgang met de leerlingen, de inhoud van de lessen, de vorming van de leerlingen, het leefklimaat en in waardevolle gebruiken als: dagopeningen en –sluitingen, godsdienstlessen, kerst- en paasvieringen, het organiseren van acties voor goede doelen. De Bijbel is hierbij ons uitgangspunt.