Aanmelden

De aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Dat is mogelijk vanaf eind januari. De aanmelding moet vóór 15 maart binnen zijn. Lukt het echter niet om de aanmelding voor 15 maart rond te krijgen in verband met de lockdown, is er uitstel mogelijk tot 1 april. 

Vóór 31 mei krijgt u bericht of uw kind toegelaten wordt en in welk soort brugklas. Aanmeldingen voor hogere leerjaren gaan altijd via de teamleiders van het betreffende leerjaar.